Hilthy

Hoe ga ik te werk?

Hallo!

 

Ik leg graag even aan je uit hoe ik te werk ga

We zullen hoofdzakelijk online communiceren via videobellen. Face-to-face afspraken vinden plaats in overleg. 

Soms is een enkel consult voldoende om een kleine vraag te beantwoorden. Echter, in veel gevallen zijn de hulpvragen groter, zoals bij een moeilijke eter of een kind met eczeem, en zijn er meerdere consulten nodig om samen het gewenste einddoel te bereiken.

Het aantal benodigde consulten kan variëren per gezin en situatie, tijdens het intake gesprek maak ik een inschatting van of en hoeveel vervolg consulten er ongeveer nodig zijn om je doel te bereiken.

Of het nu gaat om een kortdurende begeleiding of een uitgebreider traject, mijn doel is om jou en je gezin te ondersteunen op weg naar een gezondere levensstijl.

Het gehele gezin

Waarom is het zo cruciaal om niet alleen de voedingsgewoonten van je kind te veranderen, maar juist die van het hele gezin? Dat heeft alles te maken met de manier waarop kinderen leren en opgroeien. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en nemen gedragingen en gewoonten van hun ouders en familieleden over. Ze luisteren niet alleen naar wat je zegt, maar vooral naar wat je doet. Het gaat niet alleen om wat er op het bord van je kind ligt, maar bijvoorbeeld ook om de sfeer rond de maaltijd en de manier waarop eten wordt benaderd. Door samen gezond te eten, betrek je je kind bij het proces en maak je van eten een positieve ervaring. Hierdoor leert het niet alleen de smaak van gezond voedsel te waarderen, maar ontwikkelt je kind ook een gezonde relatie met eten en zijn of haar lichaam. Dus, door de voedings- en levensstijl gewoonten van het hele gezin positief te veranderen, geef je je kind de beste kans op een gezonde toekomst.

Een consult ziet er als volgt uit

Intake

Bij het starten van het consult deel ik voorafgaand een intake formulier met specifieke vragen die tijdens het gesprek zal worden behandeld. Dit helpt mij een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de hulpvraag en behoeften.

Mocht het bij de hulpvraag passen, vraag ik om voorafgaand een gehele week een voedingsdagboek bij te houden, zodat ik volledig inzicht krijg in jullie huidige eetgewoontes. Met deze waardevolle informatie kan ik het advies en de begeleiding optimaal afstemmen op jullie individuele situatie en doelen.

Tijdens de intake neem ik de tijd om je voorkeuren, gezinssituatie en levensstijl te begrijpen, zodat we realistische doelen kunnen stellen die goed bij jullie passen. Vervolgens gaan we stapsgewijs te werk, waarbij we kleine en haalbare doelen stellen om geleidelijk vooruitgang te boeken. Het streven is om met de kracht van deze kleine stappen grote resultaten te behalen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de verandering behapbaar en goed vol te houden is voor iedereen, en dat jullie gezin een gezonde en gebalanceerde levensstijl kan bereiken en behouden.

Vervolgconsulten

Tijdens de eventuele vervolgconsulten (zoals eerder vernoemd kan je na 1 consult genoeg advies hebben gekregen om zelf verder te gaan) werken we samen om je doelen te bereiken en te behouden. Tijdens deze consulten komen we regelmatig samen om de voortgang te bespreken, eventuele uitdagingen aan te pakken en het voedings- en leefstijl advies indien nodig aan te passen.

Met oog voor de individuele behoeften en situatie, stellen we tijdens de vervolgconsulten nieuwe kleine doelen op die stapsgewijs bijdragen aan de gewenste veranderingen. We evalueren samen de behaalde resultaten en bespreken hoe we verder kunnen bouwen op het behaalde succes.

De vervolgconsulten zijn interactieve en persoonlijke sessies, waarin je de ruimte krijgt om vragen te stellen, ervaringen te delen en eventuele struikelblokken te bespreken.

Daarnaast zijn de vervolgconsulten ook een gelegenheid om te vieren wat je al bereikt hebt. Het proces van het veranderen van eetgewoonten en levensstijl kan uitdagend zijn, maar door samen te werken en kleine successen te erkennen, blijven we gefocust op de positieve ontwikkelingen.

Eindevaluatie

Na het afronden van het begeleidingstraject is het tijd voor de eindevaluatie. Tijdens de eindevaluatie kijken we terug op de behaalde doelen en de voortgang.

Ook bespreken we eventuele uitdagingen die je bent tegengekomen en hoe je hiermee bent omgegaan. Deze terugblik biedt inzichten en leermomenten voor de toekomst, zodat je de opgedane kennis en vaardigheden kan blijven benutten.

Tijdens de eindevaluatie geef ik ook laatste adviezen en ondersteuning om ervoor te zorgen dat de behaalde resultaten op lange termijn behouden blijven.

Neem contact op